Nieuwsbrief no. 12 – mei 2018

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Lezing
Donderdag 17 mei houdt dr. A. Bas, predikant van de GK Kampen en de GK Dalfsen, een lezing met als titel:

WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK

In de kerk verandert veel, en het gesprek daarover lijkt vast te lopen. Als je bezwaren uit, krijg je soms te horen dat je je druk maakt over bijzaken en het front elders ligt. Maar wie maakt eigenlijk uit wat hoofd- en bijzaken zijn? En als we het vandaag allemaal anders gaan doen, zegt dat dan ook iets over de manier waarop we tegen de Bijbel aankijken? Maakt die dan nog wel de dienst uit in de kerk?

Locatie Beetsstraat 17, aanvang 20.00 uur. Allen welkom.

Gereformeerd maandblad
Al meer dan vijf jaar geeft de Stichting gereformeerd maandblad het blad WEERKLANK uit. Het blad draagt de ondertitel: gereformeerd maandblad voor toerusting en informatie. Middels goed leesbare artikelen over actuele onderwerpen in een aantal vaste rubrieken wordt daar vorm aan gegeven. De scribenten komen uit de kring van de GKN. Deze maand zal het 5enummer van de 6ejaargang verschijnen. Het blad wordt in de kring van de GKN, maar ook daarbuiten, verspreid en gelezen. Het aantal abonnees groeit gestaag. Mocht u meer van het blad willen weten en het wel eens in willen zien, dan kan een proefnummer aangevraagd worden viawww.gereformeerdmaandblad.nl

Kerkdiensten via internet
In de vorige Nieuwsbrief maakten we er al melding van, op 22 april was het zover en kon gestart worden met het rechtstreeks uitzenden van de kerkdiensten via internet. De uitzendingen bevinden zich nog in een experimenteel stadium, maar we hebben begrepen dat de diensten nu al goed te volgen zijn. Zeker wat betreft het geluid. Het beeld wordt nog verbeterd. Wie de kerkdiensten wil volgen komt via het aanklikken van een link op https://gkharderwijkeo.nl/erediensten/op de site http://www.kerkdienstmeebeleven.nu, waar de betreffende kerkdienst te vinden is. We zijn blij dat op deze manier aan verzoeken uit Harderwijk en omliggende plaatsen van broeders en zusters die aan huis gebonden zijn kan worden voldaan. Graag horen we of er nog punten van aandacht zijn die verbetering behoeven.

Kerkdiensten
De aanvang van de kerkdiensten van de GK Harderwijk e.o. zijn in de regel om 9.30 uur en 16.30 uur.
Een enkele keer begint de middagdienst i.v.m. het voorgaan van een predikant om 14.30 uur. Het lukt niet altijd dit tijdig door te geven aan het huis aan huis blad het Contact. Wilt u het zeker weten, kijk dan even op onze site. Op 1ePinksterdag, 20 mei, gaat ds. A. Bas in de middagdienst voor. Op 3 juni en 10 juni in de morgen zijn ds. J.R. Visser en ds. R. van der Wolf de voorgangers. Op 17 juni gaat ds. J.R. Visser in de middagdienst voor, dan wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Een buitengewone synode.
Ds. A. de Jager, voorheen emeritus predikant van de GKv Enschede-Oost, heeft zich aangesloten bij de GK Zwolle e.o. Op 18 mei zal er in Harderwijk een buitengewone synode worden gehouden i.v.m. het toelaten van ds. De Jager op de kansels in de Gereformeerde Kerken Nederland.
Congres

DE BIJBEL ANDERS LEZEN?

Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift

Datum: zaterdag 2 juni 2018 van 9.30 uur tot 12.30 uur
Locatie: kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk

Programma:

09.00 Ontvangst met koffie

09.30 Opening

09.40 ds. R. van der Wolf, predikant GK Hardenberg e.o.

Het evangelie van Gods Zoon

10.00 Bespreking

10.20 ds. A. Bas, predikant GK Kampen en GK Dalfsen

Hermeneutiek van de kerkgeschiedenis

10.40 Bespreking

11.00 Koffiepauze

11.10 ds. L. Heres, predikant GK Zwijndrecht e.o.

Wereldbeeld en wereldbeschouwing in het Oude Testament

11.30 Bespreking

11.50 ds. J.R .Visser, predikant GK Zwolle e.o.

Verbeterde visie? De gevolgen voor de ethiek

12.10 Bespreking

12.30 Sluiting

Kosten deelname (koffie, thee, koek, lunch): € 7,50

Aanmelden via:info@gereformeerdekerkennederland.nl
Het belooft een kort, boeiend, leerzaam en stevig congres te worden. Er is al heel veel over dit, voor de kerk zo belangrijke onderwerp, geschreven en gesproken. En dat gaat nog steeds door. Eigenlijk zou u het congres op 2 juni niet mogen missen. Daarom allen hartelijk welkom. Er is aan de Beetsstraat ruimte voldoende!

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 11510655, J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw
Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email:gkharderwijkeo@hotmail.com;
Website:www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer:
NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands,
tel. 0341-424040.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *