Welkom

GK Harderwijk e.o.

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Harderwijk en omstreken. Sinds 18 maart 2017 behoort de GK Harderwijk e.o. tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Op 25 februari 2018 mochten een ouderling en een diaken worden bevestigd en op 28 oktober een 2eouderling. Tot het moment dat er een kerkenraad is, is de GK Harderwijk e.o. onder zorg gesteld van de GK Zwolle e.o., preses ds. J.R. Visser. Inmiddels is er een kerkenraad en zal aan de eerstvolgende Generale Synode worden gevraagd de onder zorgstelling op te heffen.

GKN

De Gereformeerde Kerken Nederland is de naam van het kerkverband dat op 26 november 2009 tot stand is gekomen. Deze kerken erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven. Zodoende aanvaarden zij de belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), en houden zij zich aan de gereformeerde Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978).
Daarmee houden zij vast aan de geloofsbelijdenis die de gereformeerde kerken in ons land via de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1834, de Doleantie in 1886, de Vereniging in 1892 en de Vrijmaking in 1944 steeds wilden handhaven.

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
De morgendienst begint om 9.30 uur en de middagdienst om 16.30 uur.
’s Morgens na de kerkdienst is er gelegenheid na te praten en samen koffie te drinken.

Deze kerkdiensten zijn vanaf 22-04-2018 live mee te beleven.
Ga naar erediensten, daar vindt u een link waarop u kunt klikken.

Catechisatie

Woensdagavond 26 september 2018 is ds. J.R. Visser gestart met het geven van catechisatie en belijdeniscatechisatie in Harderwijk. De catechisaties beginnen om 19.30 uur in het kerkgebouw Beetsstraat 17. Ook jongelui van buiten de gemeente die de catechisaties willen volgen zijn welkom.