Welkom

GK Harderwijk e.o.

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Harderwijk en omstreken. In januari 2017 hebben een aantal broeders en zusters in Harderwijk besloten als GK Harderwijk e.o. te starten met het beleggen van kerkdiensten in Harderwijk. Sinds 18 maart 2017 behoort de GK Harderwijk e.o. tot het verband van de Gereformeerde Kerken Nederland. Op 18 juni 2017 konden de eerste kerkdiensten gehouden worden. Inmiddels is er een geregeld kerkelijk leven en zijn de ambten ingesteld. De leden van de gemeente wonen in Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk, Zeewolde, Biddinghuizen en ’t Harde. Ds. J.R. Visser, predikant van de GK Zwolle e.o. is aangewezen als consulent. Ds. P. Helmus, predikant van de GK Zuidhorn e.o. verricht in deeltijd (25%), predikantswerkzaamheden in en voor de GK Harderwijk e.o. De GK Ede e.o. is de naburige kerk.

GKN

De Gereformeerde Kerken Nederland is de naam van het kerkverband dat op 26 november 2009 tot stand is gekomen. Deze kerken erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven. Zodoende aanvaarden zij de belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels). En houden zij zich aan de gereformeerde Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978).
Daarmee houden zij vast aan de geloofsbelijdenis die de gereformeerde kerken in ons land via de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1834, de Doleantie in 1886, de Vereniging in 1892 en de Vrijmaking in 1944 steeds wilden handhaven.

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in het gebouw van Centrum de Zin aan de Verkeersweg / Stationslaan 32 3841 DA Harderwijk. De morgendienst begint om 9.30 uur en de middagdienst om 16.30 uur. Elke derde zondag van de maand zijn de aanvangstijden 9.30 uur en 19.00 uur.

Gasten zijn van harte welkom. Vanwege het beschikbare aantal zitplaatsen vragen wij u dit tijdig te melden bij de scriba (scriba@gkharderwijk-eo.nl; 06-46062493) wanneer u als gast de kerkdiensten wilt bijwonen.

🖥  De kerkdiensten zijn live mee te beleven, klik op deze regel

In de erediensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming uit het Gereformeerd Kerkboek. Uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. De diensten verlopen volgens de orde van dienst Kampen 1975. Het lezen van de Tien Geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. ‘s Middags wordt de Apostolische geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of wordt de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Catechisatie

In het seizoen 2022/2023 gaat ds. P. Helmus de catechisatie en belijdenis-catechisatie verzorgen op de maandagavond. De aanvangstijden zullen in overleg met de catechisanten worden vastgesteld. Ook jongelui van buiten de gemeente die de catechisaties willen volgen zijn welkom.