Nieuwsbrief no. 11 – maart 2018

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Donderdagavond 15 februari was ds. R. Vander Wolf in Harderwijk. Hij hield een lezing met de titel HET EVANGELIE VAN GODS ZOON. Veel broeders en zusters, ook uit de wijde omtrek, waren die avond naar de Beetsstraat gekomen. Het werd een leerzame avond. Ds. Van der Wolf hield ons in een boeiende lezing voor wat de leeshouding moet zijn wanneer we de Bijbel lezen en uitleggen. De Bijbel is niet zomaar een boek, een boek van mensen, de Bijbel is het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat is bepalend, ook in onze reactie op de veel besproken nieuwe hermeneutiek.

Wie de lezing nog eens wil beluisteren, er is een opname gemaakt die beschikbaar is voor belangstellenden. Ds. Van der Wolf heeft de lezing ook geplaats op zijn site: www.domineeonline.org U kunt hem daar downloaden om te lezen.

Gespreksavond

Inmiddels staat de volgende activiteit aan de Beetsstraat al weer voor de deur.
A.s. donderdag 22 maart is er een gespreksavond met ds. J.R. Visser. U bent ook dan weer hartelijk welkom. De avond is bedoeld als een open gesprek. Alles wat u wilt kan worden ingebracht. Vragen over de laatste ontwikkelingen in de kerken, plaatselijk, landelijk. Zaken waar u tegen aanloopt of waar u meer van zou willen weten. Ds. Visser zal het gesprek openen met een korte inleiding over:

WAT MOET JE MET DE LEER? HET GAAT TOCH OM JEZUS!

De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 bent u welkom. Dan staat de koffie klaar.

Generale Synode GKN 17 maar 2018

Afgelopen zaterdag 17 maart kwam de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland in Boerakker bijeen. De Gereformeerde Kerk Assen Boerakker was samenroeper. Er stonden veel belangrijke onderwerpen op de agenda. O.a. rapporten en voorstellen over begeleiding studenten theologie, buitenlandse kerken, Herziene Staten Vertaling, eenheid gereformeerde belijders. Voor de behandeling van het HSV-rapport was te weinig tijd. Dit zal nu gebeuren op de volgende synode die op DV 6 oktober 2018 zal worden gehouden. Samenroepende kerk is dan GK Dalfsen.

Zusterkerkrelatie

Een bijzonder moment op de GS was de behandeling van het voorstel om een zusterkerkrelatie aan te gaan met de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche (SERK) in Duitsland. Een klein kerkverband met een kerk in Hannover en een kerk in Heidelberg. Twee kerken die ook direct betrokken zijn bij de gereformeerde theologische opleiding de RTS in Heidelberg. De predikanten ds. S. Heck en ds. V.E. d’Ansonville, twee ouderlingen en een student met preekconsent, waren bij de behandeling van het voorstel in Boerakker aanwezig.

Met dank aan de HERE mocht tot het aangaan van een zusterkerkrelatie worden besloten. De kerken zullen waar mogelijk elkaar helpen en steunen. Er is veel werk, het gereformeerde is uit Duitsland bijna verdwenen en in Nederland steeds meer aan het verdwijnen.

Ook mocht de synode besluiten de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) te verzoeken formele banden met de GKN aan te gaan in de vorm van een zusterkerkrelatie. Eerder was daar met een afvaardiging van de FRCA over gesproken. Bij gelegenheid zullen deputaten Buitenlandse kerken ook met de CanRC en de VGKSA spreken over het formaliseren van de contacten.

Gesprekken met DGK

Helaas hebben deputaten Eenheid gereformeerde belijders (GKN) moeten rapporteren dat de gesprekken met deputaten ACOBB (DGK) niet voortgezet kunnen worden. Reden is vooral de onduidelijkheid over het spreken van deputaten DGK in relatie met wat er in het officiële orgaan van DGK over de GKN wordt geschreven. Ook vragen deputaten zich af of wat samen is besproken ook echt invloed heeft. De synode van de GKN heeft daarom besloten een brief van deputaten GKN aan deputaten ACOBB DGK ook onder de aandacht te brengen van de Generale Synode Lansingerland 2018 van de DGK met het verzoek deze brief bij de behandeling van de rapporten deputaten ACOBB te betrekken. De GKN-synode roept de DGK-synode op de obstakels weg te nemen, zodat er weer verdere gesprekken tussen de kerken kunnen plaatsvinden. Wie de brief wil lezen kan deze vinden op de site van de GKN www.gereformeerdekerkennederland.nl

Bijbelstudie
De laatste Bijbelstudieavond van dit seizoen staat gepland op donderdagavond 19 april.
Dan zal het gaan over 1 Timotheüs 5 en 6.

Lezing

WIE MAAKT DE DIENST UIT IN DE KERK

In de kerk verandert veel, en het gesprek daarover lijkt vast te lopen.
Als je bezwaren uit, krijg je soms te horen dat je je druk maakt over bijzaken en het front elders ligt. Maar wie maakt eigenlijk uit, wat hoofd- en bijzaken zijn?
En als we het vandaag allemaal anders gaan doen, zegt dat dan ook iets over de manier waarop we tegen de Bijbel aankijken? Maakt die dan nog wel de dienst uit in de kerk?
Hierover gaat de lezing van dr. A. Bas uit Kampen op donderdag 17 mei in Harderwijk.

Kerkdiensten

De kerkdiensten van de GK Harderwijk e.o. worden in de regel zondags gehouden om 9.30 uur en 16.30 uur. Op 1e Paasdag 1 april gaat ds. A. Bas in de middagdienst voor. Deze dienst begint om 14.30 uur. Steeds vaker worden de kerkdiensten opgenomen. Soms ook met beeld. Deze opnamen zijn beschikbaar voor wie op een later moment een kerkdienst wil beluisteren. Op dit moment wordt gewerkt aan het rechtstreeks uitzenden van de Erediensten. Wanneer dat is geregeld en er goede afspraken zijn gemaakt, o.a. in het kader van privacy, dan zullen wij u daarover berichten.

Nieuwsbrief

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, ’t Harde, Lelystad, Dronten en Biddinghuizen op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 11510655, J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343

GK Harderwijk e.o. (GKN)

Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *