Contact

Scriba

L.C. Tel
Operadreef 84
3845 GR Harderwijk
Telefoon: 0341-267140
E-mail: scriba@gkharderwijk-eo.nl

Diaken

W.T. van Dijk
Hazenleger 2
8084 RN ’t Harde
Telefoon: 06-10264224
E-mail: wtvdijk@outlook.com.

Vervoer naar de kerk

N.A.C. Smit
033-2456223

Koster

Mevr. J. de Leeuw-Westra
0341-265848
jdeleeuwwestra@hotmail.com

Bankrekeningnummer

NL51 RABO 0318 0665 99 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.