Contact

Scriba

J.W. Meijer
Havenkade 8
3841 JG Harderwijk
Telefoon: 06 4125 7983
E-mail: scriba@gkharderwijk-eo.nl

Diaken

W.T. van Dijk
Hazenleger 2
8084 RN ’t Harde
Telefoon: 06 10264224
E-mail: wtvdijk@outlook.com.

Vervoer naar de kerk

N.A.C. Smit
033-2456223

Koster

Mevr. J. de Leeuw-Westra
0341-265848
jdeleeuwwestra@hotmail.com

Bankrekeningnummer

NL51 RABO 0318 0665 99 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.