Contact

Scriba

J.F. de Leeuw
Prinsesselaan 11
3851 XM Ermelo
Telefoon: 06 53672343
E-mail: scriba@gkharderwijk-eo.nl

Diaken

K. de Jonge
Tuinfluiterlaan 98
3893 JS Zeewolde
Telefoon: 06 51196498
E-mail: klaas.dejonge@outlook.com

Vervoer naar de kerk

G.D. Brands
Telefoon: 0341 424040
E-mail: gertbrands@gmail.com

Koster

Mevr. J. de Leeuw-Westra
0341-265848
jdeleeuwwestra@hotmail.com

Bankrekeningnummer

NL51 RABO 0318 0665 99 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.