Erediensten

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. Vanaf zondag 03-03-2019 maken gebruik van de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenis geschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Kerkzaal

Door op de blauw gekleurde link te klikken komt u op site waar de uitzendingen plaats vinden.

🖥  Deze kerkdiensten zijn vanaf 22-04-2018 live mee te beleven, Klik op deze regel

Datum Tijd Voorganger Tijd Voorganger Collecte
19-05-19 09:30 br. J.F.H. Baron Zondag 43 16:30 ds. A. de Jager kerk
26-05-19 09:30 br. R. Tel Zondag 44 16:30 ds. J.R. Visser kerk
30-05-19 09:30 br. J. W. Meijer Hemelvaartsdag kerk
02-06-19 09:30 br. J.F. de Leeuw Zondag 45 16:30 br. G.D. Brands diaconie
09-06-19 09:30 br. K. de Jonge 1e Pinksterdag 16:30 br. J. W. Meijer Voorb. H. A. kerk
16-06-19 09:30 ds. A. Bas H. Avondmaal 16:30 ds. J.R. Visser kerk
23-06-19 09:30 br. J.F. de Leeuw 16:30 br. R. Tel kerk

Op 26 mei hopen Dorieke en Gert van der Heide in de middagdienst hun geloof te belijden. En voor deze feestelijke gebeurtenis hebben ze familie, vrienden en kennissen uitgenodigd. Op die manier zijn ook zij getuigen van hun belijden. Maar op dit moment is het gebouw aan de Beetsstraat echter te klein voor het aantal gasten dat mogelijk (en hopelijk) komt. Daarom zal de middagdienst op zondag 26 mei niet in de Beetsstraat plaatsvinden maar in het gebouw van de Nieuw Apostolische Kerk aan de Kennedylaan 54a.

S’middags 26 mei is er geen uitzending van de dienst