Erediensten

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenis geschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Kerkzaal

Door op de blauw gekleurde link te klikken komt u op site waar de uitzendingen plaats vinden.

🖥  Deze kerkdiensten zijn vanaf 22-04-2018 live mee te beleven, Klik op deze regel

Datum Tijd Voorganger Tijd Voorganger Collecte
27-01-2019 09:30 br. J. W. Meijer Zondag 28 16:30 ds. A. Bas kerk
03-02-2019 09:30 br. G.D. Brands Zondag 29 16:30 br. J.F. de Leeuw diaconie
10-02-2019 09:30 br. K. de Jonge Zondag 30 16:30 ds. J.R. Visser kerk
17-02-2019 09:30 br. J.F. de Leeuw Zondag 31 16:30 br. R. Tel kerk
24-02-2019 09:30 br. J. W. Meijer Zondag 32 16:30 br. G.D. Brands kerk
03-03-2019 09:30 br. R. Tel Zondag 33 16:30 ds. J.R. Visser diaconie