Erediensten

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. Vanaf zondag 03-03-2019 maken gebruik van de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenis geschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Kerkzaal

Door op de blauw gekleurde link te klikken komt u op site waar de uitzendingen plaats vinden.

🖥  Deze kerkdiensten zijn vanaf 22-04-2018 live mee te beleven, Klik op deze regel

 

Datum Tijd Voorganger Tijd Voorganger Collecte
24-03-19 09:30 br. J.F. de Leeuw Zondag 36 16:30 ds. A. de Jager kerk
31-03-19 09:30 br. R. Tel 16:30 br. G.D. Brands Zondag 37 kerk
07-04-19 09:30 br. G.D. Brands Zondag 38 16:30 br. K. de Jonge diaconie
14-04-19 09:30 br. J.F. de Leeuw Zondag 39 16:30 ds. J.R. Visser kerk
19-04-19 Goede Vrijdag 19:30 br. J.F.H. Baron kerk
21-04-19 09:30 br. J. W. Meijer 1e Paasdag 16:30 br. G.D. Brands kerk
28-04-19 09:30 br. R. Tel Zondag 40 16:30:00 br. J.F. de Leeuw kerk