Erediensten

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. Vanaf zondag 03-03-2019 maken gebruik van de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen. De belijdenis geschriften, orden van dienst en de liturgische formulieren. Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Kerkzaal

Door op de blauw gekleurde link te klikken komt u op site waar de uitzendingen plaats vinden.
🖥  Deze kerkdiensten zijn vanaf 22-04-2018 live mee te beleven, Klik op deze regel
Datum Tijd Voorganger Tijd Voorganger Collecte
14-07-19 09:30 br. K. de Jonge Zondag 50 16:30 kand. A. Jongeneel, MA kerk
21-07-19 09:30 br. J.F.H. Baron 16:30 br. J.F. de Leeuw Zondag 51 kerk
28-07-19 09:30 br. J.F. de Leeuw 16:30 br. J. W. Meijer Zondag 52 kerk
04-08-19 09:30 br. J.F.H. Baron Zondag 01 16:30 br. G.D. Brands diaconie
11-08-19 09:30 br. J.F. de Leeuw Zondag 02 16:30 kand. A. Jongeneel, MA kerk
18-08-19 09:30 br. J. W. Meijer Zondag 03 16:30 br. J.F.H. Baron kerk
25-08-19 09:30 br. R. Tel Zondag 04 16:30 br. J.F. de Leeuw kerk