Activiteiten

CATECHISATIES

Woensdagavond
aanvang 19.30 uur in gebouw Centrum de Zin, Verkeersweg/ Stationslaan 32
Harderwijk

rooster:

Maandagavond 1 juni 2020;
Maandagavond 15 juni 2020;
Maandagavond 29 juni 2020.

BIJBELSTUDIE

Maandagavond
aanvang 20.00 uur in gebouw Stationslaan 32 Harderwijk

rooster:

LEZINGEN

De GK Kampen en de GK Harderwijk e.o. organiseren dit seizoen drie bijeenkomsten in Emmeloord. Daarbij willen ze zich vooral richten op verontruste en bezwaarde broeders en zusters uit de IJsselmeerpolders en de plaatsen rond de Randmeren.
De zorgen over de ontwikkelingen in Gereformeerde Kerken nemen nog steeds toe. Via deze avonden willen we helpen en toerusten, naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn.
De derde bijeenkomst is op 27 maart is uitgesteld tot een nader te bepalen moment. Dr. B. van Egmond gaat dan spreken over:

DE EENHEID VAN HET GELOOF BEWAREN
Lessen uit de tijd van voor en na de Dordtse synode

De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om? In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen. Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen. Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’ In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland. Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische. Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen, om de situatie van vandaag in de GKv te begrijpen, en richting te vinden voor wat we moeten doen.
Dr. B. van Egmond

Op de avonden zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, kennismaken en onderling gesprek. In Emmeloord bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in een zaal van gebouw De Ontmoeting aan de Europalaan 42.

De eerste lezing was op donderdagavond 21 november 2019, ds. A. de Jager uit Zwolle sprak
Diakonie, een Heer-lijke dienst! De lezing is na te lezen via https://www.gereformeerdmaandblad.nl/weerklank-katern/archief/

De tweede bijeenkomst op vrijdagavond 24 januari 2020, dr. A. Bas uit Kampen ‘Hoe lief heb ik uw wet’.

GENERALE SYNODE GEREFORMEERDE KERKEN NEDERLAND

De eerst volgende reguliere synode zal worden gehouden op 20 juni 2020. Samenroepende kerk is de GK Harderwijk e.o.. De synode wordt gehouden in De Hoeve bij de Oude kerk te Ermelo..