Activiteiten

CATECHISATIES

Woensdagavond
aanvang 19.30 uur in kerkgebouw Beetsstraat 17 Harderwijk

        rooster:
19 februari 2020; locatie Beetsstraat 17 Harderwijk

04 maart 2020; locatie n.t.b.
18 maart 2020; locatie n.t.b.
25 maart 2020; locatie n.t.b.

BIJBELSTUDIE

Maandagavond
aanvang 20.00 uur in gebouw Stationslaan 32 Harderwijk

       rooster:
16 januari 2020, Obadja
13 februari 2020, Jona

GEMEENTEVERGADERING

Donderdagavond 27 februari 2020 aanvang 20.00 uur in kerkgebouw Beetstraat 17 Harderwijk

LEZINGEN

Op initiatief van GK Harderwijk e.o. en GK Kampen worden er in Emmeloord een drietal bijeenkomsten georganiseerd in kerkcentrum De Ontmoeting Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord.

    • De eerste lezing was op donderdagavond 21 november 2019, ds. A. de Jager uit Zwolle sprak
     Diakonie, een Heer-lijke dienst! De lezing is na te lezen viahttps://www.gereformeerdmaandblad.nl/weerklank-katern/archief/
    • De tweede bijeenkomst op vrijdagavond 24 januari 2020, ds. A. Bas uit Kampen ‘Hoe lief heb ik uw wet’.
    • De derde bijeenkomst staat gepland op vrijdagavond 27 maart 2020, ds. B. van Egmond uit Capelle aan den IJssel hoopt dan te spreken over:

   Gnostiek
   Hoe oude dwaling springlevend is
   ‘We kunnen God niet vangen in onze leerstellingen.’ ‘Het gaat niet om regels, maar om liefde.’
   ‘Je kunt ook geloven zonder kerk.’ Zomaar drie uitspraken die wel eens gedaan worden onder christenen.
   Waar komen ze vandaan? Zit er een eenduidige manier van denken achter? En zo ja, welke dan?
   Ik wil in deze lezing een poging wagen om daar iets van te zeggen.
   Volgens mij is de oude dwaling van de gnostiek weer springlevend in de kerk.
   Dat is dé ketterij waar de kerkvaders in de vroege kerk tegen gestreden hebben.
   In deze lezing wil ik laten zien wat de kenmerken van gnostisch denken zijn, en hoe dat ook vandaag de fundamenten van het christelijk geloof ondermijnt.

    

   GENERALE SYNODE GEREFORMEERDE KERKEN NEDERLAND

   De eerst volgende reguliere synode zal worden gehouden op 21 maart 2020. Samenroepende kerk is de GK Harderwijk e.o.. De synode wordt gehouden in De Hoeve bij de Oude kerk te Ermelo..