Activiteiten

CATECHISATIES

Woensdagavond
aanvang 19.30 uur in gebouw Centrum de Zin, Verkeersweg/ Stationslaan 32
Harderwijk

BIJBELSTUDIE

Maandagavond
aanvang 20.00 uur in gebouw Stationslaan 32 Harderwijk

rooster:

12 oktober, Micha 3, 4, 5
09 november, Micha 6 en 7
14 december
11 januari
15 februari
15 maart
13 april
10 mei

GENERALE SYNODE GEREFORMEERDE KERKEN NEDERLAND

De Generale Synode, Harderwijk 3 oktober 2020 komt in voortgezette zitting bijeen op D.V. 24 oktober 2020 in het gebouw van het Christelijk College Nassau-Veluwe aan de Stationslaan 26 te Harderwijk.