Activiteiten

Activiteiten

GENERALE SYNODE GEREFORMEERDE KERKEN NEDERLAND
De eerstvolgende Generale Synode is gepland op zaterdag 2 november 2019.
Samenroepende kerk is de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o.
De synode begint om 10.00 uur.

-o-o-o-