Nieuwsbrief no. 9 – december 2017

 

 

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

In het decembernummer van het gereformeerd weekblad WEERKLANK, schrijft ds. A. Bas een hoofdartikel onder het kopje TRADITIE. Hij schrijft:

Deze Weerklank verschijnt op één van de laatste dagen van het jaar des Heren 2017. We kijken terug, op een jaar dat bijna voorbij is. Wat bracht het ons? Maar ook: hoe hebben we het gedaan? Waar hebben we ons mee bezig gehouden? Waren dat de goede dingen en waren onze motieven altijd zuiver? Of is er reden, om dit het komend jaar anders te doen?

Hij wijst dan op het herdenken van 500 jaar Reformatie en vraagt wat we precies gevierd hebben.

Vierden we (bijvoorbeeld) het feest van onze eigen traditie? Een belangrijke vraag, en niet alleen in een jubileumjaar als 2017. Ik denk, dat er heel wat mensen zó naar ons kijken: als kerken, die om zo te zeggen ‘het feest van de eigen traditie’ vieren. Ook vóór mijn overgang naar de GKN is me dat al geregeld verweten: dat ik (te) krampachtig vasthield aan hoe het vroeger was, te weinig het front van vandaag zag. En ik moet u zeggen: dat is een vraag, die me altijd weer aan het denken zette en tot bezinning bracht. Want als er één ding is, wat Luther ons niet heeft willen leren en wat ook niet gereformeerd is, dan is het vasthouden aan de eigen traditie. Het enige wat we vast moeten houden, is het Woord van de HERE. Sola Scriptoria

Ds. Bas zet ook ons tot nadenken en wijst op 2 Thessalonicenzen 2: 15 waar Paulus ook van ‘traditie’ spreekt en de broeders oproept bij de traditie te blijven waarin zij onderwezen zijn. Hij werkt dat verder uit en schrijft dan:

Ds. Bas zet ook ons tot nadenken en wijst op 2 Thessalonicenzen 2: 15 waar Paulus ook van ‘traditie’ spreekt en de broeders oproept bij de traditie te blijven waarin zij onderwezen zijn. Hij werkt dat verder uit en schrijft dan:

Juist in een tijd als de onze, is het belangrijk om ‘vast te houden’ aan ‘de overleveringen’. Maar dan wel de traditie, die ons door de apostelen geleerd is. Die voor ons is vastgelegd in wat we de Bijbel noemen, en door de kerk is samengevat in de belijdenisgeschriften. Laat u door niemand wijs maken, dat u dan het feest van uw eigen traditie aan het vieren bent!

Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is’, schrijft Paulus in 2 Timotheüs 3: 14. ‘Wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus’.

Een artikel om over na te denken en door te praten. (www.gereformeerdmaandblad.nl)

Lezing
Op D.V. donderdagavond 15 februari komt Ds. Van der Wolf uit Hardenberg in Harderwijk spreken. De titel van zijn lezing is:

HET EVANGELIE VAN GODS ZOON

In de lezing zal het gaan over de hermeneutiek van vandaag in relatie tot de leer van de inspiratie. Eerder schreef ds. Van der Wolf een artikel over de nieuwe benadering van de hermeneutiek, zoals deze gepresenteerd wordt in het onder redactie van Ad de Bruijne en Hans Burger verschenen Boek ‘gereformeerde hermeneutiek vandaag’. Dit artikel draagt de titel EN-SCRIPTO-LOGIE en is te downloaden via de website https://www.domineeonline.org/

Bijbelstudie
Donderdag 14 december was de laatste Bijbelstudie avond voor dit jaar. Volgend jaar hopen we op donderdag 18 januari weer verder te gaan. Wanneer u een keer een studie wilt bijwonen, van harte welkom. Het zal de volgende keer gaan over 1 Timotheüs 3 en 4 en op 19 april over 1 Tim. 5 en 6.

Gespreksavond
Op D.V. donderdagavond 22 maart is er weer een gespreksavond. Misschien herinnert u zich het gesprek op 21 september met ds. J.R. Visser nog. We hopen weer op z’n avond waar alles ingebracht kan worden. Toen begonnen we het gesprek vanuit een korte inleiding over katholiek gereformeerd. Zijn er onderwerpen of vragen die u graag zou willen bespreken, dan horen we dat graag. Ook nu weer is er ruimte voor vragen die de huidige kerkelijke situatie betreffen, het gescheiden optrekken, of vragen over de bezinning die door enkele predikanten in de GKv is gestart.

De avonden worden gehouden in de ontmoetingszaal van het kerkgebouw Beetsstraat 17 in Harderwijk en beginnen steeds om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

Kerkdiensten GK Harderwijk e.o.
In de vorige Nieuwbrief konden we melden dat dr. A. Bas in Harderwijk voor zou gaan. Inmiddels heeft ds. Bas twee beroepen gekregen en ook al een beslissing mogen nemen. Hij heeft het beroep vanuit Kampen en vanuit Dalfsen aangenomen. Wij zijn dankbaar dat hij die beslissing heeft mogen nemen en blij met GK Kampen en met GK Dalfsen dat die kerken nu weer een eigen dienaar van het Woord krijgen. De afstand is niet groot, we hopen dat hij ook regelmatig in Harderwijk kan voorgaan.

Het aantal predikanten in de GKN is beperkt, 4 predikanten in actieve dienst en 3 emeriti. Toch mocht het afgelopen jaar regelmatig een predikant het Woord bedienen aan de Beetsstraat in Harderwijk. Ook kon er avondmaal worden gevierd en werd de doop bediend aan een kind van de gemeente. Velen waren getuigen en werden herinnerd aan de rijke betekenis van het Verbond.

Zondag 24 december gaat DV ds. J.R. Visser in de middagdienst voor. Die dienst begint dan om 14.30. uur. Op nieuwjaarsdag is er geen kerkdienst en op 7 januari hoopt  
ds. L. Heres van de kerk te Zwijndrecht in de middagdienst voor te gaan, die dienst begint op de gebruikelijke tijd van 16.30 uur.

Gemeente Kerstfeest
Na de kerkdienst op maandag 25 december, 1e kerstdag, is er het gemeentekerstfeest. Dat feest, waaraan ook de kinderen een bijdrage leveren, wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Belangstellenden en gasten zijn natuurlijk van harte welkom.

Verkiezing van ambtsdragers
Op 18 juni dit jaar werd begonnen met het beleggen van kerkdiensten aan de Beetstraat. Daarna kon verder gewerkt worden aan de opbouw van de gemeente. Inmiddels is het besluit genomen een ouderling en een diaken te verkiezen, zodat de bearbeiding van de gemeente verder vorm krijgt. Voorlopig blijft de onder zorgstelling bij de kerkenraad van de GK Zwolle nog gehandhaafd.

Nieuwsbrief
Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten op de hoogte van de activiteiten van de gemeente. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen. Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.W. Meijer tel. 06 115 106 55, J.F.H. Baron tel. 0341- 42 43 42 of J.F. de Leeuw tel. 06-536 723 43

GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.Email: gkharderwijkeo@hotmail.com; Website: www.gkharderwijkeo.nl. Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands,
tel. 0341-42 40 40.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *