Nieuwsbrief no. 5 – juli/aug 2017

Initiatiefgroep Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.

Gereformeerde kerken van over de hele wereld hebben deze week in Jordan (Ontaria, Canada) op de ICRC (International Conference of Reformed Churches) besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen met onmiddellijke ingang. De reden is dat de GKv in leer en/of leven niet meer in overeenstemming is met de basis van de ICRC: de Heilige Schriften zoals na gesproken in de Drie Formulieren van Eenheid en de Westminster Standards. In het RD van 18 juli en op de site Werken aan Eenheid van Johan Trip is daar meer over te lezen.

Schreven we in de vorige Nieuwsbrief over de schokkende besluiten die de Generale Synode van de GKv inzake het openstellen van de ambten van diaken, ouderling en predikant had genomen, de gevolgen blijven niet uit. Zowel in binnen als buiten land is met verbazing en verdriet gereageerd. Vanwege deze besluiten, maar ook vanwege het besluit om het proces van hereniging met de NGK te versnellen en daarmee verder afstand nemen van de binding aan de belijdenis van de kerk. Zowel vanuit het binnenland, o.a. door de afgevaardigden van de CGK tijdens de ICRC en door een aantal predikanten in de GKv, als ook van uit het buitenland wordt een dringend appel gedaan op de GKv om terug te keren en de genomen besluiten te herzien.
Dankbaar mogen we opmerken dat in de ICRC wordt opgekomen voor de gereformeerde belijdenis en dat men zich onvoorwaardelijk wil onderwerpen aan het Woord van God. De Here laat het werk van zijn handen niet varen.

Laten we ook gewaarschuwd zijn. Het openstellen van kerkelijke ambten door andere kerken was destijds voor de GKv reden om de Gereformeerde Oecumenische Synode te verlaten en het initiatief te nemen tot oprichting van de ICRC.  Nu heeft de GKv zelf besluiten genomen waar ze eerst tegen protesteerden. Gereformeerd zijn en blijven spreekt niet vanzelf. Laten we vooral naar ons zelf blijven kijken. Sleutelen aan de uitleg van de Bijbel blijft niet zonder gevolgen.
Kerkdiensten GK Harderwijk e.o.
Ook in de vakantie periode gaan de kerkdiensten aan de Beetsstraat in Harderwijk gewoon door. De vijf preeklezers van de gemeente zijn begonnen zich in te werken en leiden de kerkdiensten wanneer er geen predikant is. Meestal wordt in de kerkdiensten gezongen zonder orgelbegeleiding. We beschikken nog niet over een eigen organist. Zo af en toe is er een gastorganist die de gemeentezang begeleidt.
De komende twee zondagen hoopt ds. J.R. Visser in de morgendienst voor te gaan.
Graag geven we de tekst en thema en verdeling van de preek alvast door.
Zondagmorgen 23 juli is de tekst: Richteren 6:33-40.
DE HERE ZORGT ERVOOR DAT ZIJN WERK VAN REFORMATIE DOORGAAT
1. Hij neemt Gideon door Zijn Geest helemaal in dienst
2. Hij geeft Gideon door een teken antwoord.

Zondagmorgen 30 juli is de tekst: Richteren 7:1-8

DE HERE LAAT GIDEON MET EEN HEEL KLEIN LEGER TEGEN DE MIDIANIETEN VECHTEN.
1. Het leger van de HERE komt bij elkaar.
2. De HERE maakt het leger heel klein.
Bijbelstudie, lezingen en gespreksavonden.
De initiatief groep heeft besloten aan het eind van de maand, op een donderdag of vrijdag, afwisselend avonden te organiseren voor Bijbelstudie, een lezing of een gespreksavond.
De avonden zijn vrij toegankelijk. Op de gespreksavonden kan aan de hand van een aantal stellingen gesproken worden over de actuele kerkelijke situatie. In de volgende Nieuwsbrief hopen we meer te kunnen vertellen over data, onderwerp, spreker en of begeleider.
Gereformeerde Kerken Nederland.
De GK Harderwijk e.o. maakt deel uit van het kerkverband van de GKN. Uitgebreide informatie over dit kerkverband, het ontstaan, de kerken, predikanten, de vergaderingen en acta zijn te vinden op www. gereformeerdekerkennederland.nl.
Hieronder geven we een overzicht van de locaties en de aanvangstijden van de kerkdiensten die
zondags worden gehouden.
GK Boerakker,           Hoofdweg 70, 9362RB;Boerakker; 10.00 uur en 14.00 uur
GK Assen,                 Groen van Prinstererlaan 20, 9402 KD A
GK Zwolle e.o.,          J.W. van Lenthestraat 2, s-Heerenbroek; 10.00 uur en 16.30 uur.
GK Dalfsen e.o.,        Gerner Es 5A, 7722 RX Dalfsen; 9.30 uur en 14.30 uur
GK Hardenberg e.o., Lage Doelen 3, 7772 BL Hardenberg; of Voorstraat 36, 7772 AD Hardenberg; 9.15 uur en 14.30 uur
GK Twente,               Clematishof 6, 7621 CV Borne; 10.00 uur en 16.30 uur
GK Harderwijk e.o.,   Beetstraat 17, 3842 AJ Harderwijk; 9.30 uur en 16.30 uur
GK Amersfoort e.o.,  Vlooswijkseweg 2 , 3832 RG Leusden, 10.00 uur en 16.30 uur
GK Ede e.o.,             Stakenberg 94, 6718 DG Ede; 10.00 uur en 16.30 uur
GK Gorssel e.o.,       Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel: 14.30 uur

GK Zwijndrecht e.o., Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht, 9.30 uur en 16.30 uur

GK Goes e.o.,           Klein Frankrijk 19, 4461 ZN Goes; 9.30 uur en 16.30 uur

Middels de Nieuwsbrief houdt de initiatiefgroep broeders en zusters in Harderwijk en de omliggende plaatsen Zeewolde, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Lelystad en Dronten, op de hoogte van de activiteiten van de initiatiefgroep. Het is mogelijk mondeling informatie te ontvangen.
Daarvoor kunt u contact opnemen met: J.F.H. Baron tel. 0341-424342 of J.F. de Leeuw tel. 06-53672343
GK Harderwijk e.o. (GKN)
Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o., kerkgebouw Beetstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Email: gkharderwijkeo@hotmail.com.
Website: www.gkharderwijkeo.nl.
Bankrekeningnummer: NL51RABO0318066599 t.n.v. Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o.
Voor vervoer naar de kerk kan contact opgenomen worden met br. G.D. Brands, tel. 0341-424040.

Nieuwsbrief nummer 5, initiatiefgroep GK Harderwijk e.o., juli/aug 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *