Welkom

GK Harderwijk e.o.

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Harderwijk en omstreken. Sinds 18 maart 2017 behoort de GK Harderwijk e.o. tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Tot het moment dat de ambten zijn ingesteld en er een kerkenraad is, is de GK Harderwijk e.o. onder zorg gesteld van de GK Zwolle e.o., preses ds. J.R. Visser.

GKN

De Gereformeerde Kerken Nederland is de naam van het kerkverband dat op 26 november 2009 tot stand is gekomen.
Deze kerken erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven.
Zodoende aanvaarden zij de belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), en houden zij zich aan de gereformeerde Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978).
Daarmee houden zij vast aan de geloofsbelijdenis die de gereformeerde kerken in ons land via de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1834, de Doleantie in 1886, de Vereniging in 1892 en de Vrijmaking in 1944 steeds wilden handhaven.

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in Beetsstraat 17, 3842 AJ  Harderwijk.
De morgendienst begint om 9.30 uur en de middagdienst om 16.30 uur.
’s Morgens na de kerkdienst is er gelegenheid na te praten en samen koffie te drinken.