Activiteiten

Activiteiten

LANDELIJKE CONTACTDAG GKN

De landelijke contactdag 2019 zal D.V. gehouden worden op zaterdag 9 maart in de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn.

GENERALE SYNODE GEREFORMEERDE KERKEN NEDERLAND

De eerstvolgende Generale Synode is gepland op zaterdag 23 maart 2019. Samenroepende kerk is de Gereformeerde Kerk Ede e.o..
De synode begint om 10.00 uur.

-o-o-o-